Wij bellen u graag terug


Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de samensteller een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de samensteller: Maarten Visser Elektrotechnisch installatie bureau
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Door de webpagina te bekijken en gebruik te maken van de aangeboden informatie verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.
Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De samensteller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de op deze pagina's geboden informatie en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webpagina. De samensteller aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor informatie, die ingebracht is door derden.
Tevens sluit de samensteller iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de webpagina van de samensteller of een webpagina van derden waar naar wordt verwezen.
De informatie kan zonder kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd en geeft de samensteller geen enkele verplichting in de toekomst.
Indien deze webpagina onderdelen bevat die in strijd zijn met copyright, privacy of algemene gedragscodes op het internet, is dit zeker niet opzettelijk gebeurd. Gelieve in dat geval te verwittigen zodat het eventueele probleem onmiddellijk opgelost kunnen worden.
Als de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via deze webpagina een link is opgenomen naar zijn website, zal samensteller hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link verwijderen.